Najčešća pitanja

Na ovoj strani možete pročitati odgovore na većinu pitanja vezanih za našu delatnost. 

Za dodatne informacije pozovite nas na 011/316-50-59 ili 011/316-50-61

Šta su kalorimetri?

Uređaj za registrovanje potrošnje (kalorimetar) je uređaj koji radi tako što meri protok tople vode i temperaturu vode koja ide ka stanu i koja se vraća. Na taj način kalorimetar računa količinu toplote koja se preda stanu. Dakle, kalorimetar se sastoji  iz merila protoka, dva temperaturna senzora i računske jedinice. Količina toplote izražava se u kilovat časovima (kWh)  ili megavat časovima (MWh).

Šta su to delitelji troškova toplote?

Delitelj troškova toplote se montira direktno na radijator. Delitelj se sastoji iz dva senzora, od kojih prvi meri temperaturu površine radijatora, a drugi meri temperaturu vazduha prostorije. Potrošnja grejanja obračunava se na osnovu razlike ove dve temperature.

Delitelji troškova toplote ne mere energiju u kWh već u bezdimenzionalnim jedinicama i služe da se međusobno uporede svi u zgradi i prema njima srazmerno raspodeli izmereno na glavnom kalorimetru u podstanici. Stvarni troškovi grejanja jednog stana mogu se uz pomoć delitelja izračunati samo kao procenat učešća u potrošnji u odnosu na potrošnju čitavog objekta.

Delitelji troškova se primenjuju kod klasičnog dvocevnog sistema koji podrazumeva vidno vođenu cevnu mrežu – koncept zajedničkih vertikala koje prolaze kroz sve stanove.

Šta označavaju simboli na termostatskom ventilu?

Termostatski ventil je automatski regulator protoka vode ka grejnim telima (radijatorima).

Da bi sistem bio u potpunosti efikasan na svakom grejnom telu se montiraju termo glave koje služe za regulaciju temperature.

Uputstvo za korišćenje termo glava


*u zavisnosti od proizvođača termostatske glave

Ukoliko želite da se temperatura u prostoriji održava na 20 ⁰C, podesite termo glavu na poziciju ”4”.

Kada se u prostoriji postigne temperatura od 20 ⁰C termo glava će prekinuti dotok tople vode, i radijator će početi da se hladi.  

Podešavanje termo glave na veću poziciju ne znači da će radijator više i brže grejati.

Najveće uštede se postižu snižavanjem temperature u prostorijama u kojima se ne boravi, i noću pri dvadesetčetvoročasovnom režimu grejanja.

Kako do nas?

Adresa

Branka Pešića 11
11080 Zemun

Radno vreme

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Telefon / Fax