Usluge

MERENJE I REGULACIJA

Prema zahtevima kupca Rarex Company vrši ugradnju merila toplotne energije i odgovarajućih uređaja za regulaciju grejanja i tople potrošne vode, čime se omogućava precizno očitavanje potrošnje toplotne energije.

Takođe Rarex Company može za vas izraditi Elaborat o raspodeli toplotne energije.

Prema Оdluci о snabdеvanju tоplоtnоm еnеrgiјоm u gradu Bеоgradu – Investitor, odnosno Stambena zajednica je dužna da odabеrе prеduzеćе kоје ćе izraditi Elabоrat о raspodeli, tj. Elaborat o ugradnji tеrmоstatskih vеntila i urеđaјa za rеgistrоvanjе pоtrоšnjе.

Očitavanje i raspodela toplotne energije

Zahvaljujući novim tehnološkim rešenjima, grad Beograd i JKP Beogradske Elektrane su u stanju da Vam omoguće da ostvarite uštedu na Vašim računima za grejanje stambenog i poslovnog prostora.

Rarex Company je ovlašćen za distribuciju uređaja za raspodelu i očitavanje utrošene toplotne energije na teritoriji grada Beograda.

Učesnici u sistemu:

JKP Beogradske elektrane (Na primarnom delu podstanice JKP ’’BE’’ ugrađuju i očitavaju centralni uređaj za merenje potrošnje toplotne energije – kalorimetar. Na ovom kalorimetru se očitava potrošnja svih potrošača priključenih na tu podstanicu);

Rarex Company (Očitava utrošenu toplotnu energiju na merilima potrošnje toplotne energije u stambenim jedinicama i vrši raspodelu);

Infostan (Dostavlja račune i vrši naplatu).

IZVOĐENJE RADOVA

Rarex Company izvodi sve vrste termotehničkih instalacija; grejanje, toplotne podstanice, toplovodi, automatika, klimatizacija i ventilacija, kotlarnice na čvrsto, tečno i gasovito gorivo, centralna priprema tople vode.

Naše preduzeće je opremljeno transportim sredstvima, opremom i alatima potrebnim za montažu: svih vrsta cevovoda, individualnih kotlarnica, toplotnih podstanica, radijatorskog, podnog i vazdušnog grejanja, ventilator konvektora (fan-coil), klima komora i solarnog grejanja.

U Rarex Company su zaposleni inženjeri i monteri sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima iz ove oblasti. Posebno ističemo veliki broj izvedenih kućnih instalacija etažnog i centralnog grejanja u stambeno-poslovnim objektima, kućama i stanovima.

Da bi ste dobili ponudu za izvođenje potrebno je dogovoriti izlazak na objekat, njegovo snimanje, a zatim i davanje ponude. Za objekte koji poseduju već urađen projekat instalacije centralnog grejanja dovoljno je dostaviti kopiju predmera i predračuna iz projekta. U slučaju snimanja objekta, Investitoru se predaje detaljna specifikacija sa potrebnom opremom za ugradnju. Tehničko rešenje instalacije se zadržava do trenutka prihvatanja ponude. Izlazak na objekat, proračun i izrada ponude su besplatni.

Kako do nas?

Adresa

Branka Pešića 11
11080 Zemun

Telefon / Fax

011/316-50-59
011/316-50-61

Radno vreme

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Email

office@rarex.co.rs

Scroll to Top