Očitavanje i raspodela toplotne energije

Prema zahtevima kupca Rarex Company vrši ugradnju merila toplotne energije i odgovarajućih uređaja za regulaciju grejanja i tople potrošne vode, čime se omogućava precizno očitavanje potrošnje toplotne energije.

Takođe Rarex Company može za vas izraditi Elaborat o raspodeli toplotne energije.

Prema Оdluci о snabdеvanju tоplоtnоm еnеrgiјоm u gradu Bеоgradu – Investitor, odnosno Stambena zajednica je dužna da odabеrе prеduzеćе kоје ćе izraditi Elabоrat о raspodeli, tj. Elaborat o ugradnji tеrmоstatskih vеntila i urеđaјa za rеgistrоvanjе pоtrоšnjе.

Zahvaljujući novim tehnološkim rešenjima grad Beograd, JKP Beogradske Elektrane i Rarex Company su u stanju da Vam omoguće da ostvarite uštedu na Vašim računima za grejanje stambenog i poslovnog prostora.

Rarex Company je ovlašćen za distribuciju uređaja, očitavanje i raspodelu utrošene toplotne energije.

Učesnici u sistemu:

JKP Beogradske elektrane (Na primarnom delu podstanice JKP ’’BE’’ ugrađuju i očitavaju centralni uređaj za merenje potrošnje toplotne energije – kalorimetar. Na ovom kalorimetru se očitava potrošnja svih potrošača priključenih na tu podstanicu);

 

Rarex Company (Očitava utrošenu toplotnu energiju na merilima potrošnje toplotne energije u stambenim jedinicama i vrši raspodelu);

 

Infostan (Dostavlja račune i vrši naplatu).

Kako do nas?

Adresa

Branka Pešića 11
11080 Zemun

Radno vreme

Pon – Pet: 8:00 – 16:00

Telefon / Fax